вторник, 10 декабря 2013 г.

9 грудня 2013 р.

 відбулося відкрите заняття

 "Академії підприємництва"

Вибір бізнес-ідеї (зміст заняття)
Ми працюємо в рамках міжнародного співробітництва програми ОРЕ, яка представлена Міністерством фінансів Польщі, і сприяє створенню Клубів підприємництва в Україні, з метою підвищення освідченості молоді у сфері підприємницької діяльності, і в подальшому сприяє самозайнятості молоді, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.
 Матеріали наших занять щотижня відображаються в блозі нашої Коледжської Академії підприємництва.
Сьогодні ми з вами будемо говорити про бізнес-ідею, адже успіх будь-якого бізнесу залежить від трьох основних складових: осо­бистості підприємця, ідеї бізнесу і ресурсів, які він має в своєму розпорядженні. Ми з Вами вже розглянули особистість підприємця і його основні риси які впливають на успіх у бізнесі. Памятаєте гру в критерійний покер, де ви зображали здібності підприємців по мірі їх важливості і доводили свою думку вашим опонентам.
отже, кожний бізнес розпочинається з бізнес-ідеї. Вибір бізнес-ідеї - це один з найважливіших етапів у створенні власної справи. Ідея є потенціалом підприємництва. Вдало сформульована ідея може визначити діяльність підприємця на все життя. Проте для про­довження підприємництва потрібні все нові й нові ідеї.
Підприємницька ідея — конкретне цілісне знання про доцільність та мож­ливість займатися певним видом підприємницької діяльності, а також чітке усвідомлення мети такої діяльності, шляхів та засобів її досягнення.
Кращим варіантом підприємництва є така сфера, у якій підприємство починає функціонувати першим і є можливість обігнати потенційних конкурентів, визначати асортимент, ціни, залучати клієнтів і замовників.
Розробка (продумування) ідей не є основою професійної діяльності підприємця. Але підприємцем може бути лише той, хто здатний на «на­родження» ідей або чутливий до їх сприйняття.
Необхідність в ідеях, їх формулюванні, нагромадженні, доборі й аналізі обумовлена потребами, властивими підприємцю. Це прагнення до по­стійного оновлення виробництва; побоювання упустити ефективний вид діяльності; прагнення до збільшення капіталу і виробництва; підви­щення прибутковості виробництва.
Джерелами ідеї для підприємницької діяльності  є:
•  отримані знання у середній школі та вищому закладі освіти при вивченні економічних дисциплін;
•  досвід у цій сфері батьків, родичів та знайомих;
•  інформація, отримана із засобів масової інформації (радіо, телеба­чення, газет, журналів тощо);
•  думка споживачів про доцільність мати нові товари, отримувати нові послуги;
•  ідеї науковців, які проводять теоретичні та прикладні дослідження;
•  відвідування ярмарків і виставок передового досвіду;
•  побажання працівників торгівлі системи збуту, осіб, зайнятих рек­ламою;
•  потенційних конкурентів публікації у професіональних виданнях, в тому числі про наявні патенти та ліцензії;
•  знання основних способів підтримки державою підприємницької діяльності, якими хотів би скористатися майбутній підприємець.

Основою формування підприємницьких ідей є знання про:
1. Товарний ринок;
2. Досягнення науки і техніки, розвиток НТП;
3.  Нові можливості застосування вже виробленого товару або продукту;
4.  Не усвідомлені споживачем або поки що не задоволені споживчі запити.
Сутність використання товарного ринку як джерела ідей зводиться до виявлення існуючого на ринку дефіциту і прибутковості зусиль по мож­ливій ліквідації такого дефіциту. Звичайно до цього джерела вдаються підприємці-початківці, які мають малий досвід. Досвідчений підприє­мець теж аналізує товарний ринок, але звичайно має інші (глибші) цілі.
Досягнення науки і техніки як джерело ідей вимагають гарної поінфор­мованості в цій сфері та значної інтелектуальної праці. З одного боку, такий підхід спрямований на пошук конкретних форм сполучення наяв­них досягнень науки, техніки і технології, з іншого боку - можливостей виробництва нових товарів. Цією діяльністю повинні займатися профес­іонали. Об'єктом уваги може бути не тільки власне товар, але і технологія його виробництва, виробничий процес.
Нові можливості застосування вже виробленого товару або продукту є специфічним джерелом ідей. У значній мірі поява ідей на базі цього дже­рела носить випадковий характер. Однак цілеспрямований пошук у цьо­му напрямку, заснований на творчому підході — теж ефективний метод.
Не усвідомлені споживачем і поки що не задоволені запити, що вгаду­ються підприємцем, являють собою практично невичерпне джерело ідей. Це ґрунтується на тому, що будь-яка задоволена потреба породжує нову.
Якщо мислити в масштабах ринку, то забезпечення ним очевидних суспільних потреб призводить до визрівання нових, котрі ще можуть не усвідомлюватися потенційними споживачами. Тому підприємцю важли-ио прогнозувати майбутній розвиток ринку. Однак варто мати на увазі, що ідеї, засновані на даному джерелі, призводять до про­ектів з підвищеним ризиком.

Як розробити успішну комерційну ідею
1. Визначити "бачення" бізнесу
2. Визначити ваші сильні сторони і чим ви б хотіли займатися.
3. Прорахуйте попит ринку

1.1.         Визначіть "бачення" бізнесу.
 Вправа « Я у майбутньому»
Заплющіть всі  очі на кілька хвилин і уявіть перед собою спосіб вашого життя через п'ять років.
Деталізуйте створений вами образ:
І особа
•  Де ви будете жити, в приватному будинку чи в квартирі?
•  Як будете проводити свої дні?
·  У якій сфері ви працюєте?
·  Як часта ви подорожуєте? Подорожі повязані з роботою чи відпочинком?
·  Яка у вас статусна роль відособлений власник, менеджер,  виконавець?
ІІ особа
•  Якою роботою ви будете зайняті?
•   Ви будете працювати один або з кимось ще?
•   Ким ви будете оточені?
•   Що ви робите, коли не працюєте?
·        Скільки днів тиждень ви працюєте?
ІІІ особа
·        Ви живете в місті чи селі?
·        Скільки часу ви проводите за компютером?
·        Як ви вірішуєте робочі питання по телефону чи особисто?
·        Скільки триває ваш робочий день?
·        Який статус ви маєте в колективі в якому працюєте?
Усі ці питання осо­бистого характеру, будуть впливати на бізнес, яким ви займаєтеся, чи є ви міським або сільським мешканцем, або людиною постійно подоро­жуючою, або яка постійно сидить за комп'ютером, людиною, що любить вирішувати справи, особисто зустрічаючись з людьми, або по телефону, і т.д.
1.2. Визначіть ваші сильні сторони і чим ви б хотіли займатися.
Вправа  «Пізнай себе».   Іноді буває корисним якнайчастіше заглядати в себе, щоб зрозуміти, що вам подобається, а що не подобається, і в якій сфері діяльності ви найбільш талановиті. Одна справа виробляти успішну комерційну ідею або проект, та інша справа виробляти її саме в тій сфері бізнесу, яка найбільше відповідає вашим навичкам і найбільш цікава вам як професі­оналові. Ваш бізнес має постійно стимулювати ваш інтерес до нього, щоб ви і ваш бізнес могли довго процвітати.
Найкращим способом для досягнення такої мети є складання трьох видів списків:
Список І: У чому ви найсильніші.
Кожна людина в чомусь сильна, а велика кількість вмінь і навичок можуть стати основою для бізнесу. Наприклад, ви можете бути організова­ною людиною від природи або мати професійну вправність у справі вирі­шення проблем. Можливо, ви навіть настільки звикли до своїх навичок, що перестали помічати їх, і вони не зможуть спасти вам на думку негайно, тому можна запитати в людей, що вас добре знають, про їхні враження щодо ваших професійних навичок і здібностей.
Список 2: Навички, яких ви набули протягом кількох років.
Незалежно від того, чи доводилося вам працювати в традиційній діловій обстановці чи ні, ви, без сумніву, нагромадили досить профе­сійного досвіду. Запишіть усі види робіт, за здійснення яких ви будь-коли були відповідальні; запишіть також які задачі ви здатні і вмієте вирішува­ти.
Список 3: Те, чим ви любите займатися.
Внесіть до цього списку речі, що ви полюбляєте робити. Це може ви­явитися не так вже і легко, як здається на перший погляд. Перегляньте свої хобі та інтереси, що спадають вам на думку в першу чергу. Згадайте що ви робити  і відчуваєте себе щасливими.
1.3. Прорахуйте попит ринку
Поки що ви займалися, в більшій мірі самоаналізом, необхідним для вироблення успішної комерційної ідеї. Тепер вам необхідно зазирнути в зовнішній світ, щоб ви могли з'ясувати попит, який ви можете задоволь­нити вашим продуктом або послугами. Прораховувати і досліджувати досконало попит на ринку ви будете при написанні бізнес-плану.
Отож, звідки взяти ідею для власного бізнесу? Для відповіді на це питання зробимо інтерактивну вправу, «Ідеї щодо фірми, звідки їх брати».  Поділимося на декілька підгруп по 2-3 чоловіка, ви довільно можете обрати собі партнера по виконанню даної вправи., кожна підгрупа отримує матеріал інтерактивної вправи. Ви знайомитеся із інформацією, наведеною в матеріалі, і доповнюєте її своїми ідеями.  У вас є 5-10 хвилин на обговорення і включення в карту всіх наявних у вас ідей.
Після виконання завдання представники груп озвучують свої пропозиції. А тепер  виділіть три найцікавіші на вашу думку бізнес-ідеї .
Як майбутні економісти і фінансисти ви знаєте, що нові ідеї, які відбираються для реалізації, повинні бути обгрунтовані економічно. Цей вибір здійснюється на базі порівняльного аналізу декіль­кох можливих для реалізації ідей. Перед проведенням такого аналізу вар­то оцінити достатність умов і наявність технічних можливостей для реалізації ідей. Вже на цьому етапі деякі ідеї можуть бути відкинуті (про­сівання бізнес-ідей). Основним критерієм порівняння ідей є їхня еконо­мічна ефективність. Кожен підприємець обирає свою техніку реалізації бізнес-ідеї. Однак існує загальне правило: при готовності реалізувати ідею доцільно скласти загальну схему цієї реалізації, яка дозволяє виявити, чи все до неї включе­не; дає можливість сформулювати конкретні питання по кожному етапу й знайти шляхи їх вирішення. Отже, для того, щоб розробити успішну бізнес-ідею, потрібно її оцінити. Переходимо до нашої наступної вправи Як оцінити бізнес-ідею.
Оцінка бізнес ідеї проходить в чотири кроки:
Крок 1. Обириються три основні бізнес-ідеї, вони описуються за питаннями наведеними в таблиці.
Крок 2. Ви обєктивно визначаєте їх основні недоліки, і переваги.
Крок 3. Просіваєте ідею, виставляючи  по питанням відповідну кількість балів, підрахувавши їх отримаєте свою одну найперспективнішу ідею.
Презентуйте її за допомогою аркуша паперу, у довільному вигляді (вкажіть її назву, логотип, місце знаходження, перелік основних товарів/послуг, їх дизайн, тощо)

2. Як оцінити бізнес-ідею (інтерактивна вправа)
Крок І: Вивчення трьох найкращих ідей
ПИТАННЯ
Ідея 1
Ідея 2
Ідея 3
1 .   Опишіть товар/послугу2. Виявите найбільш важливі риси цього товару/послуги3. Чим даний товар/послуга відрізняється від вже існуючих товарів/послуг?4.   Хто потенційні клієнти?5.   Наскільки великий ринок?6. Позначте уміння, знання й інструменти, що вам знадобляться при реалізації цієї ідеї:
(а)Уміння:
(б)Знання:
(в) Інструменти/устаткування7. Приміщення, необхідне для роботи?8. Хто може вам допомогти при реалізації ідеї?9 . У скільки вам обійдеться почати бізнес?10. Скільки грошей необхідно для того, щоб протриматися на плаву 1 - 2 роки?
Крок 2: Переваги і недоліки кожної ідеї
Після поверхневого вивчення кожної з трьох ідей важливо виявити переваги та недоліки кожної.

Переваги
Недоліки
Ідея 1


Ідея 2


Ідея 3Крок 3: Матриця просівання ідей.


Питання
Ідея 1
Ідея 2
Ідея 3
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Особисті  якості
1.   Чи дуже Ви зацікавлені у здійсненні цього виду бізнесу.2.  Чи маєте Ви необхідні знання й уміння для того, щоб почати бізнес.
Ринкові умови
3.   Ринок товарів/послуг зростає.4.  Маркетинговий потенціал великий.5.   Необхідні матеріали легко дістати.6.   Ідея не має потреби в широкій рекламі.Кон-куренти
7.   Бізнес-ідея має ряд переваг перед конкурентамиТехно-логія
8.  Технологія випробувана і доступна.Ринок
9.   Ідея легальна і прийнятна.10. Бізнес-ідея адаптована.11. Ризик початку бізнесу невисокий.12. Бізнес почати легко.Життєздат-ність
13. Початкові витрати прийнятні.14. Ви можете знайти вихідні фінанси.15. Строк окупності (2-3 роки)

РезультатМаксимальний результат
75 балів
75 балів
75 балів
Примітка: градація відповідей: 5 - згодний на 100%, 4 - швидше за все, 3 - можливо, 2 -сумніваюся, 1- не згодний на 100%
Крок  4: Висновки
У вас може бути багато бізнес-ідей, але не усі з них досить гарні і жит­тєздатні. Порівняйте їх і зважте кожну. Оголосіть яка Ваша ідея найбільш прийнятна для реалізації. (Закінчення вправи)
Попередження розповсюджених помилок
Чому бізнес прогоряє? Успіх у бізнесі не гарантований. Насамперед, він залежить від прозорливості й організованості власника.
Помилки впровадження бізнес-ідеї
1.  Не кожна ідея перспективна і може мати успіх.
2.  Не дозволяйте іншим вирішувати, яким вам бізнесом займатися.
3.  Висновок про те, що відсутність конкуренції це добре - помил­ковий.
4.  Не шукайте тільки революційні ідеї.
5.  Не копіюйте сліпо існуючий бізнес.
6.  Бізнес повинний збігатися з особистими цілями.
7.  Не починайте бізнес без планування.
Отже, сьогодні ми поговорили про бізнес-ідеї,  розглянули основні шляхи, якими можна користуватися для їх виявлення, осмислення і правильного формулювання, а також презентували найкращі бізнес-ідеї наших підгруп. Дякую вам за злагоджену роботу, і чекаю вас на наступному занятті нашого гуртка.
Бажаємо успіху!